Myliu Panda

Myliu Panda forumo teatro dalyvių rankose – galimybė keisti likimus

2014/05/27

„Apie žmogaus teises galima kalbėti ne tik per paskaitas ar seminarus. Norint, kad jaunas žmogus suvoktų žmogaus teisių svarbą, reikia jį patį aktyviai įtraukt į vertybių formavimo procesą”- teigia kampanijos „Myliu Panda” koordinatorė Viktorija Bružaitė. Būtent jai ir kilo mintis žmogaus teises pristatyti netradiciškai – forumo teatro metodu.

Rengiamus pasirodymus galima skirstyti į tris dalis. Pirmiausi yra mezgamas šiltas kontaktas su žiūrovais, trumpas susipažinimas bei žaidžiami įvadiniai žaidimai. Tuomet žiūrovai gali stebėti trumpučius etiudus, kuriuose po truputį išryškėja konfliktinės situacijos. Vėliau situacijos yra analizuojamos ir bandoma jas pakeisti teigiamo pokyčio linkme. Pirma stebėtojo vaidmenį atlikę žiūrovai, paskutinėje vaidinimo stadijoje yra įgalinami veikti patys – lipti ant scenos, vaidinti, keisti siužetą, ieškoti alternatyvių sprendimų ir spręsti konfliktus. „Iš pradžių mes parodome, kad visi esame tokie patys žmonės, kurie gali kurti bendrą šiltą atmosferą, būti draugiškais ir smagiai leisti laiką kartu. Bet linksmai pradėję pasirodymą po trumpučių spektaklių išvystame liūdnas minas. Mūsų visuomenėje vyksta ir labai negerų dalykų, svarbu juos pastebėti, nežvelgti į pasaulį vien per rožinius akinius” – teigia „Myliu Panda” forumo teatro koordinatorė Jurgita Rudėnaitė.

Neseniai „Myliu Panda” forumo teatras su savanoriais lankėsi LKBS „Žingsnis“ organizuotoje stovykloje Vilniuje „Sniego gniūžtė: Superherojų akademija“. Jos dalyviai turėjo patys pasijusti herojais ir spręsti etiuduose vaidintas situacijas. Stovyklos jaunuoliai teatro trupę pasitiko labai džiaugsmingai, noriai dalyvavo pasirodyme, o jam pasibaigus nenustojo kalbėt apie personažus, net bandė juos mėgdžioti .

Nors Forumo teatro pasirodymai pradėti rengti dar neseniai, tačiau puikiai vaidinantys aktoriai sugeba sukurti paprastą ir šiltą atmosferą, kurioje dalyviai nebijotų diskutuoti, lipti ant scenos ir galėtų drąsiai džiaugtis prisidėję prie išspręstos situacijos. Geriausiai šią galimybę keisti atspindėjo vienos dalyvės žodžiai ištarti po pasirodymo: „Scenoje esi kaip Dievas – keiti likimus”.

 

Atgal Naujienų archyvas