Myliu Panda

Ką reiškia ♯jesuischarlie?

2015/01/22

Ką reiškia ♯jesuischarlie?

 

Išsiaiškinkime nuo pat pradžių: niekas nepateisina smurto ir žudymo. Niekas! Kontraversiški piešiniai gali kurstyti įvairias emocijas bet niekada neturėtų būti pretekstas žudymui. Juokas, meilė, liūdesys, pyktis, neapykanta yra nenuspėjamos emocijos. Charlie Hebdo žurnalistų tikslas buvo prajuokinti savo skaitytojus. Iš tiesų, karikatūros linksmos tuo, kad ironiškai per daug sureikšmina arba supaprastina žmones, dalykus, situacijas ar idėjas. Jei karikatūrų tikslas yra sukelti juoką, juokingumas, kaip pozityvi emocija, turi būti. Jei karikatūra kursto neapykantą, tai tikriausiai nėra labai gera karikatūra.

Aš nemanau, kad istoriškai karikatūros pirmas tikslas buvo suvienyti visuomenę. Tačiau solidarumas, kuris pastebimas socialiniuose tinkluose ir viešosiose erdvėse (ne tik) pagrindiniuose Europos miestuose rodo, kad žmonės žino, kuo buvo suabejota dėl šio brutalaus akto. “Je suis Charlie” parodo masių vienijimąsi dėl to, ką Charlie Hebdo nuolat gynė. Satyra, karikatūra ir ironija yra laisvos saviraiškos dalis, kuri yra viena iš mūsų “demokratijos plytų”. Žodžio laisvė yra labai svarbi mums visiems, bet ne kertinis demokratijos, subrendusios ir lygiateisiškos visuomenės akmuo. Pagarba žmogaus orumui yra tai, kas padeda žmonėms vieniems su kitais gyventi taikiai ir pagarbiai,

Nėra jokio pateisinimo tokiems žiauriems nusikaltimams, ir niekas negali patvirtinti, kas atsitiko, bet aš norėčiau apginti savo įsitikinimą, kad solidarumas turėtų tarnauti skatinant geras vertybes ir sustabdyti užburtą neapykantos ratą. Naudojant neigiamus stereotipus apibendrinimui ir sutelkiant dėmesį į neigiamai pateikiamas mažumų savybes, nesukuriama aplinka ir visuomenė, kurioje visi nariai jaučiasi vienodai vertinami. Žinoma, kad kažkieno įsitikinimų ar pažiūrų išjuokimas gali skaudinti ir kurstyti neapykantą. Tai nereiškia, kad tokie kontraversiški komentarai turi būti legaliai uždrausti. Įsitikinimai ir pažiūros gali būti kritikuojamos kaip ir bet kuri kita ideologija’ tačiau kitikai turėtų ginčytis ir kritikuoti dogmas, o ne tyčiotis iš sekėjų, tikinčiųjų. Saviraiškos laisvė yra laisvė, tačiau ji turi ribas. Charlie Hebdo ginčijosi su ekstremistais dėl religijos ir pavadino ją totalitarine. Galėčiau pridėti, kad viskas, kas naudojama be apribojimų, įskaitant ir žodžio laisvę, yra totalitarinis. Kita laisvės pusė yra atsakomybė. Visi būkime atsakingi naudodami savo laisves tam, kad kiekviena diena visiems mūsų visuomenės nariams būtų gera. Būkime draugiški ir skleiskime meilę, tolerancija ir pagarba vietoj to, kad rodytume išankstinį nusistatymą ir skleistume neapykantą. Tai bus naudingiau mums visiems.

Kovoti už idealus yra bet kuriuo atveju drąsu. Mirti dėl jų gali būti herojiška bet tai vis tiek baigiasi mirtimi, kai gyventi dėl idealų yra net gi kilniau ir to rezultatas – daugiau morališkų ir vieningų žmonių mūsų visuomenėje.

Teksto autorė Viera Striskova

Tekstą vertė Ada Kamarauskaitė

 

 

Atgal Naujienų archyvas